Loglob Cargo

XVII Międzynarodowe Forum Polsko – Ukraińskie
Dni Biznesowe Warszawa 27.04.2023

Korzystając z zaproszenia naszych partnerów, LOGLOB CARGO miało zaszczyt uczestniczyć w XVII Międzynarodowym Forum Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe, które odbyło się 27 kwietnia w Warszawie.

Podczas forum poruszono wiele kwestii dotyczących instrumentów finansowych oraz prawnych związanych z prowadzeniem biznesu i inwestycjami niezbędnymi na rzecz przygotowań do odbudowy w powojennej Ukrainie.

W oparciu o 5 kluczowych obszarów działań i priorytetów odbudowy takich jak: odbudowa sieci energetycznych, mieszkalnictwa, infrastruktury, rozminowywanie, wsparcie małego i średniego biznesu – omawiano potrzeby i możliwości wsparcia.

Spotkania były bardzo owocne, umożliwiły bowiem kojarzenie partnerów biznesowych, wymianę doświadczeń, porównanie zasobów, oraz nawiązanie nowych relacji.

Jesteśmy dumni z faktu, że mogliśmy uczestniczyć w tym prestiżowym wydarzeniu, a obecność na tym forum pokazała, jak ważne są dla nas kontakty Polski i Ukrainy.

Nasze możliwości w zakresie organizacji transportu, wsparcia logistycznego czy doradztwa stanowiły ważny element prowadzonych dyskusji.