Loglob Cargo

Usługi dodatkowe

LOGLOB CARGO sp. z o.o. świadcząc usługi spedycyjne działa bezpośrednio z magazynami, portami zarówno w Polsce, jak i na świecie na podstawie wynegocjowanych umów i porozumień, a także współpracuje z renomowanymi agentami międzynarodowymi.

Nasze usługi dodatkowe obejmują szeroki zakres działań takich jak operacje przeładunkowe, formowanie kontenerów i innych towarów nieskonteneryzowanych, magazynowanie czy usługi ekspertów — rzeczoznawców co pozwala na wczesne wykrycie i szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów.

Współpracujemy z licznymi instytucjami kontrolnymi, takimi jak służby graniczne, celne, inspektorzy sanitarni, weterynarze, straż pożarna oraz innymi specjalistami.

Współdziałamy również z towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferując organizację dodatkowego ubezpieczenia ładunków — cargo.

Dzięki wspólnym wysiłkom dbamy o to, aby każde zlecenie było realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i najwyższymi standardami jakości.