Loglob Cargo

Full Service Forwarding

W LOGLOB CARGO, jako Międzynarodowa Spedycja, współpracujemy z szerokim gronem podwykonawców z sektora TSL. Nasz sukces w dużej mierze zależy od sprawnej kooperacji z partnerami – bezpośrednimi dostawcami usług – podwykonawcami oraz przewoźnikami.

Współpracujemy z armatorami, aby zapewnić przewóz ładunków morskich, z portami międzynarodowymi, aby organizować sprawne przeładunki towarów, z agencjami celnymi, aby koordynować odprawy celne i rozliczenie podatków, z magazynami, aby oferować składowanie i przechowywanie towarów oraz z przewoźnikami drogowymi, kolejowymi i lotniczymi, aby realizować optymalizację kosztów i elastyczność w transporcie.

Dzięki koordynacji i działaniom z tak szerokim gronem podwykonawców jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pełen, kompleksowy zakres usług – FULL SERVICE FORWARDING.

Dlatego stawiamy na budowanie silnych i trwałych, wzajemnych więzi, aby razem osiągać sukces na rynku transportowym. Podkreślamy rolę tych podmiotów jako kluczowych graczy w naszej branży. Staramy się utrzymywać stałą i transparentną komunikację, aby wspólnie identyfikować możliwości optymalizacji procesów oraz reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki wzajemnemu wsparciu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, możemy rozwijać się jako branża i sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Jesteśmy dumni z naszych partnerstw i świadomi, że to one stanowią fundament naszego wspólnego sukcesu.

loglob cargo dlaczego my